English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Mexiko - Grönholm: Ani za nic bych dnešek neopakoval [Hlasy po 1. etap?]

Zařazeno : MS0603

04.03.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : WRC; zobrazeno : 6594x


Úvodní etapa Mexické rally se jela za teplého a slune?ného po?así. P?i prvních pr?jezdech ležela na rychlostních zkouškách spousta volné šotoliny, která znevýhod?ovala první vozy na trati. O nejv?tší šok se havárií v RZ 4 postaral Marcus Grönholm a na další vložce jej následoval Chris Atkinson. Jak jezdci hodnotí své ú?inkování?
Marcus Grönholm (Ford): "Auto bylo perfektní, ale ta startovní pozice… Dnešní ráno už bych si necht?l zopakovat. Havarovali jsme v t?žké sekvenci levá – pravá. Do levoto?ivé zatá?ky jsem najel moc rychle a sklouzl do p?íkopu. Auto skon?ilo na boku a sice se nám ho poda?ilo dostat na všechna ?ty?i kola, ale zpátky na tra? to už nešlo. Byla to má chyba – p?íliš jsem tla?il na pilu a šel jsem pozd? na brzdy. Znovu odstartuji a myslím, že ješt? mohu získat body pro zna?ku." Mikko Hirvonen (Ford): "Oproti Marcusovi jsem výhodu startovní pozice – už jsem m?l ?istší trat?. Kv?li nadmo?ské výšce byl výkon motoru nižší a to bylo zrádné zejména v zatá?kách, kde prost? auto nem?lo takovou sílu jako obvykle. Byl jsem až p?ekvapen, jak rozbité byly trat?, a trefil jsem spoustu kamen?. Brzdy fungovaly dob?e, ale dostávaly se na hranici p?eh?ívání. I to ovliv?uje ?idší vzduch – brzdy se nechladí tak jako v menších nadmo?ských výškách. První etapa podpo?ila mou sebed?v?ru. V?bec jsem nev?d?l, že na posledních dvou klasických vložkách unikal olej z tlumi??, ale v RZ 5 jsme m?li ješt? jeden problém: poškodili jsme kolo – pravd?podobn? o n?jaký kámen – a tak jsem na posledních 10 kilometrech zvolnil. Když se nic ned?lo, v následujícím testu jsem zase zatáhl." Petter Solberg (Subaru): "Jsem rád, že p?enocuji ve vedení. Auto funguje perfektn? a jedeme za výsledkem, který jsme si vyty?ili. Ráno jsme využili výhody startovní pozice a získali náskok, ale o n?j jsme pak t?žce bojovali. Teplota šotoliny se pohybovala kolem 40°C a i s našimi nejtvrdšími gumami jsme m?li co d?lat, abychom udrželi rychlost. Zítra se zase v první sekci pokusím zv?tšit svou výhodu. Celkov? mám dobrý pocit, ale potom, co se stalo v Japonsku a v Austrálii, si radši ned?lám nad?je." Chris Atkinson (Subaru): "Odstoupení m? moc mrzí. Trefili jsme kámen, který ležel p?ímo uprost?ed trati. Poškodili jsme o n?j kolo a to se projevilo hned v následující zatá?ce. Že se auto nedá ovládat mi bylo jasné hned, jak jsem za?al brzdit. Pak jsme vylétli z trati a šli p?es st?echu. Ale rally pro nás nekon?í, budeme pokra?ovat." Sébastien Loeb (Citroën): "Tento den tvo?ily dv? zcela odlišné p?lky. V první sekci bylo t?žké ur?it, kolik ?asu ztrácíme ?išt?ním trati. Až p?i druhých pr?jezdech jsme kone?n? v?d?li, jak se to má. Byl jsem spokojen se set-upem, který jsme nastavili v poledním servisu. Zítra chceme ješt? postoupit v po?adí." Dani Sordo (Citroën): "Když s vozem WRC debutujete na rally, kterou neznáte, je vždycky úleva jet rychlostní zkoušky podruhé." Matthew Wilson (Stobart Ford): "Na trati byla spousta kamen?, úpln? bylo cítit, jak se otírají o podvozek. Ale je to t?žké. Když se jim chcete vyhnout, musíte opustit ideální stopu, a to riskujete, že vylétnete z trati." Zdroj: Tiskové zprávy tým? Foto: OMV Peugeot Norway Lara

/ Zpět na přehled článků

/Související články

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Dakarský speciál Peugeotu vyrazil na první test v komplet...

/ Další video...